İçişleri Bakanlığı Basın Açıklamasına Dair Bülten

İçişleri Bakanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yaptığı “Türkiye’de 25.000.000 silah olduğu bu silahların % 15’nin ruhsatlı olduğu, %85’nin ise (21.250.000) ruhsatsız olduğu, bu durumun ise cinayet olaylarında %70, silahla işlenen olaylarda ise %200 artışa sebep olduğu, ruhsatsız silah satışlarının internet üzerinden kolay bir şekilde alıcılara ulaştığı” şeklindeki basın açıklamalarının, basına yansıyan olaylardan derlenmiş olup herhangi bir bilimsel ve istatistiki veri olmadığı, yoruma dayandığı, dolayısıyla teyide muhtaç bilgiler olduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasına aşağıdaki bilgileri ekledi.

“2016 yılında ateșli silahlarla 26 bin 818 olay meydana geldi”

2016 yılının 12 ayında ateşli silahlarla 26.818 olay meydana gelmiştir. Bu olayların %31,1’i Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, %26,8’i Kasten Yaralama, %14’ü Tehdit, %4,3’ü Taksirle Yaralama, %4,3’ü Yağma (gasp), %3’ü Kasten Öldürme ve %16,5’i de diğer olaylardır. Bu olaylarda toplam 10.355 ateşli silah ele geçirilmiştir. Bu silahların (1.914) %18,4’ü ruhsatlı, (8.441) %81,6’sı ise ruhsatsızdır.

“2017 yılının 10 ayında ateşli silahlarla 23.498 olay meydana geldi.”

Bu olayların %31’i Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, %23,8’i Kasten Yaralama, %12,9’u Tehdit, %3,8’i Taksirle Yaralama, %4,2’si Yağma (gasp), %3’ü Kasten Öldürme ve %21,3’ü de diğer olaylardır. Bu olaylarda toplam 10.790 ateşli silah ele geçirilmiştir. Bu silahların (1.400) %12,9’u ruhsatlı, (9.390) %87,1’i ise ruhsatsızdır.

“Ateşli silah olaylarında 2017 yılında anlamı bir azalış söz konusu”

​Ateşli silahlarla meydana gelen olaylarda, 2016 yılına göre 2017 yılında anlamlı bir artış olmadığı gibi bu tarih itibari ile azalış söz konusudur.

Günümüze kadar 1.629.587 adet yivsiz tüfek ve 704.111 adet tabanca olmak üzere toplam 2.333.698 yivsiz av tüfeği ve tabanca ruhsatlandırılmıştır. 2016 – 2017 yıllarında meydana gelen ateşli silah olaylarında kullanılan ruhsatlı silahların mevcut ruhsatlı silahlara oranı % 0,14’tür. 2016 yılında Bakanlığımızca toplam 96.589 silah ruhsatı verilmiş, 2017 Kasım ayına kadar toplam 89.370 silah ruhsatı verilmiştir.

“Ruhsatlandırma iş ve işlemlerinde 2016 yılına göre 2017 yılında anlamlı bir artış olmadığı gibi bu tarih itibari ile azalış söz konusudur.”

Çeşitli ülkelerdeki ruhsatlı silahların toplam nüfusa oranına bakıldığında; Finlandiya % 8, İsveç % 6,7, İspanya % 4,5, Polonya %4,1 iken ülkemizde ise bu rakam % 3 civarındadır.

İçişleri Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve yivsiz tüfek üreticilerinin şubatta ve kasım ayı başında, Konya’da düzenlenen çalıştayda bir araya geldiğini, sektörden devlet olarak beklentilerin dile getirildiğini aktardı.

Bakanlık yaptığı açıklamada; “Yivsiz tüfekler,  2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun”a göre satışların sadece valiliklerce izin verilen yerlerden (av bayileri) yapılacağını, yetkili av bayilerinin ve üretici fabrikaların internet üzerinden reklam yapmasının önünde bir engel bulunmamakla birlikte internet üzerinden her türlü silah satışının yasak olduğunu, mevcut mevzuata göre tüfeklerin kargo ile gönderilmesi önünde bir engel bulunmadığı ancak bu alana bir düzen getirmek ve yivsiz tüfek nakillerinin kargo-posta yoluyla güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve faaliyet izin belgesiz-faturasız gönderimin önlenebilmesi amacıyla; 21/01/2017 tarihli yazısıyla silah üreticileri ve kargo-posta işletmelerine talimat gönderildiğini belirtti.

Ayrıca 15 Kasım 2017 tarihinde İstanbul ilinde kargo şirket temsilcilerinin ve Bakanlığın ilgili birimlerinin katılımı ile mevcut durumun gözden geçirilmesi için toplantı yapılacağını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, bakanlığın açıklamasına paralel olarak, usulsüz satış yapılan 55 adet internet adresi tespit edip, adli ve idari işlemlerin yapılabilmesi için il emniyet müdürlüklerine gerekli talimat verdi.

İdari  para cezaları artırıldı

06/01/2017 tarihli ve 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’de yapılan kanuni düzenleme ile, idari para cezaları artırılarak, satın alma belgesi bulunmayanlara satış yapılması halinde uygulanan “ikiyüz” TL, “ikibin” TL’ye, ruhsatnamesiz tüfek bulunduranlara uygulan “elli” TL ise “her tüfek için beşyüz” TL’ ye çıkarıldı. Ayrıca 694 sayılı KHK ile yivsiz tüfeklerin satışına aracılık eden, taşıyan veya nakleden gerçek veya tüzel kişilere de “her tüfek için beşyüz” TL idari yaptırım getirildi.

Türk Standartları Enstitüsünce (TSE)  belirlenen TS-870 göre uzun namlulu ve harp silahı görünümlü yivsiz tüfeklerin taşınması ve kullanılması standartlara uygun olsa da, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile OHAL kanunu kapsamında özellikle operasyon yapılan bölgelerde taşınması ve kullanılması kısıtlandı.

5 yayın kuruluşuna ateşli silah reklamına yer vermesi sebebiyle 14.908’er TL idari para cezası uygulandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde; uydu üzerinden yayın yapan televizyonlarda yivsiz tüfek satış ve tanıtımının önlenebilmesi amacıyla işbirliği sağlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda RTÜK tarafından 5 adet yayın kuruluşuna “ateşli silah reklamına” yer vermeleri sebebiyle “Her türlü (ateşli veya ateşsiz) silah veya silah üreticisi ve satıcısının ticari işlemine izin verilmez.” Hükmü gereğince 14.908’er TL idari yaptırım uygulanmıştır.

2016 yılından günümüze kadar Bakanlığın bağlı kolluk birimlerince yapılan uygulamalar sonucunda, 144 adet uzun namlulu silah, 9.201 adet ruhsatsız tabanca, 4.532 adet av tüfeği, 5.692 adet kurusıkı tabanca ve 213.375 adet mermi ele geçirilmiş olduğu, adli makamlarca aranan 86.671 şahısın yakalandığı ifade edildi.​